500gr chuối sấy giòn thơm ngon nguyên miếng

45.000 

còn 200 hàng

Chuối sấy giòn nhà Meefood
500gr chuối sấy giòn thơm ngon nguyên miếng

còn 200 hàng