Nhân hạt bí xanh ấn độ (500g) Hạt bị rang tách vỏ

100.000 

1 năm

Ấn Độ

Hạt bí xanh, hạt bí đỏ

500g

còn 1000 hàng

Hạt bí xanh meefood
Nhân hạt bí xanh ấn độ (500g) Hạt bị rang tách vỏ

100.000