Nhân hạt bí xanh ấn độ (500g) Hạt bị rang tách vỏ

100.000 

1 năm

Ấn Độ

Hạt bí xanh, hạt bí đỏ

500g

còn 1000 hàng

Hạt bí xanh meefood
Nhân hạt bí xanh ấn độ (500g) Hạt bị rang tách vỏ

còn 1000 hàng