Bánh tráng phơi sương dẻo muối ruốc siêu to

83.000 

còn 1000 hàng

bánh tráng muối ruốc
Bánh tráng phơi sương dẻo muối ruốc siêu to

83.000